13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva10. 12. 2012 07:10

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, primátorka  mesta zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční zajtra 11. decembra 2012 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Všetky prejednávané materiály sú dostupné TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri