13. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA2. 2. 2021 14:14

V januárovom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete prečítať príbeh zo života alkoholika a dozviete sa o problematike spoluzávislosti - kodependencii.

Trináste číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri