12. zasadnutie mestského zastupiteľstva23. 11. 2012 07:10

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v stredu 28. novembra o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Všetky prejednávané materiály sú dostupné TU : 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri