12. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA28. 12. 2020 15:14

V poslednom tohtoročnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete prečítať príbeh zo života a dozviete sa o islandskom modele v oblasti prevencie užívania návykových látok.

Dvanáste číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri