11. číslo mesačníka Centra poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA1. 12. 2020 09:32

V aktuálnom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb nájdete pohľad dobrovoľníka na sociálnu prácu vo veľkomeste či článok o pôsobení rodiča v roly učiteľa.

Jedenáste číslo Newslettera neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri