100 rokov železničnej trate Prievidza - HandlováLorem ipsum dolor sit amet 16. 2. 2013 11:47

Dnes si pripomíname 100 rokov od prvej jazdy po trati Prievidza - Handlová. Prvá jazda drevených vozňoch ťahaných parnou lokomotívou zasneženým údolím proti toku riečky Handlovky sa uskutočnila 15. februára 1913. V tento deň bol pod dreveným banským triedičom naplnený prvý vagón handlovského uhlia. Po prvý krát zapískala para variaca sa v parnom kotly lokomotívy.

Po roku 1909 sa malá poľnohospodárska obec, pod vysokými sopečnými kopcami Veľkého a Malého Griča a Vtáčnika založená nemeckými kolonistami zásadne zmenila. Bohaté ložisko hnedého uhlia predurčilo vývoj na celé 20. storočie nielen v Krickerhau – Nyitrabánya – Handlovej, ale aj na hornej Nitre, Slovensku a v Európe. Z neznámej obce sa pomaly stávalo mestečko banícke, do ktorého začali prichádzať noví obyvatelia, za prácou do bane a hľadaním osobného šťastia.

Krátko po spustení priemyselnej ťažby uhlia, museli  majitelia banského podniku vyriešiť problém prepravy vyťaženej suroviny. Potrebovali zabezpečiť odbyt uhlia a vybudovať systém pravidelného expedovania vyťaženého uhlia k zákazníkom. Iba dva roky sa uhlie vyťažené z prvých banských polí vozmi ťahanými koňmi dopravovalo do Prievidze. Odtiaľ sa nákladnou súpravou ťahanou parným rušňom prepravila vybudovaným železničným spojením  až do Nových Zámkou po železnici spájajúcej Prievidzu s Veľkými Bielicami, vybudovanou v roku 1896.

Vedenie Západouhorskej kamenouhoľnej spoločnosti stálo po spustení priemyselnej ťažby uhlia pred rozhodnutím, ako vyťažené uhlie čo najrýchlejšie dopraviť k zákazníkom. Predĺženie železničného spojenia z Prievidze do Handlovej bolo riešením, ktoré sa rýchlo začalo realizovať a sen o železnici v Handlovej sa stával skutočnosťou.

S výstavbou samotného železničného spojenia sa začalo v roku 1911, smerom zo stnice Privigye – Bojnóc furdö (Prievidza) do Nyitrabánya – Krickerhau (Handlová). Prvá jazda drevených vozňoch ťahaných parnou lokomotívou zasneženým údolím proti toku riečky Handlovky  sa uskutočnila 15. februára 1913. V tento deň bol pod dreveným banským triedičom naplnený prvý vagón handlovského uhlia. Po prvý krát zapískala para variaca sa v parnom kotly lokomotívy.

Trať dlhá 19,2 km vychádzajúca zo stanice Prievidza prechádza smerom na juh prechádza v miernom stúpaní so zastávkami v Malej Čausy, Chrenovci, Jalovci, Ráztočne. Po prejazde Handlovským tunelom dlhým 132,6 m celá trať prudko stúpne v sklone 15 ‰ na Handlovský viadukt. Približne 200 m dlhý most postavený v oblúku na šiestich andezitových kameňoch vo výške 20 m prepojuje údolie Žiar a Vtáčnik. Konečnou stanicou až do 21. decembra 1931, kým nebola vybudovaná trať do Hornej Štubne bola stanica v Handlovej.

Stanica bola vybudovaná v tesnej blízkosti banského podniku. Pre účely rýchlej prepravy a nakladania vyťaženého handlovského zlata bol postavený banský triedič uhlia, unikátna a jedinečná industriálna stavba postavaná pre účely expedovania uhlia.

Zdroj textu k histórii trate: www.handlova.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri