1. október - Medzinárodný deň staršíchLorem ipsum dolor sit amet 7. 10. 2019 13:10

Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v októbri akosi viac skloňuje slovo senior, dôchodca, starší občan. Je to pekný zvyk, ktorý by sa nemal stať jednorazovou akciou. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október ako Medzinárodný deň seniorov v roku 1990, oslavuje sa od roku 1991.

Cieľom je udržať seniorov čo najdlhšie pri dobrom zdraví, aby mohli žiť vo svojom domácom prostredí a snaha podporovať seniorov v aktívnom spôsobe života, aby vedeli naplno a zmysluplne využívať svoj voľný čas. Takéto aktivity slúžia pre udržiavanie si primeranej fyzickej a psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná pre kvalitné prežitie jesene života.

Aj v našom Dennom centre Bôbar v Prievidzi sme sa rozhýbali. Člen DC Ján Šramka daroval centru „cvičiace“ stroje, máme malé fitnes centrum a skupina nadšencov na čele s Milanom  Partikom, Františkom Sestrienkom a Jitkou Hejtmánkovou to hneď využili a pripravili súťaž pre všetkých, ktorí mali chuť urobiť niečo pre svoje zdravie. Po prvýkrát nabralo odvahu súťažiť 25 seniorov DC. Zároveň využili krásny slnečný deň a priestory našej záhrady, kde všetko pripravili.

Súťaž o Zdatného a pohyblivého seniora sa skladala z piatich jednoduchých cvikov, nadšenci získavali body a to v kategóriách muži a ženy s bodovacím systémom, ktorý zohľadňoval aj vek súťažiaceho. Víťazov odmenil predseda DC  Jaroslav Franc darčekom a potleskom ich výkony ocenili ostatní členovia Denného centra.

Šport má veľký význam v oblasti fyzického a psychického zdravia nás, seniorov. Preto nás potešil zámer štátu podporovať seniorský šport, napr. chôdzu, nordic Walking, jogu, či plávanie. Veríme, že sa toho dožijeme.

Text: Ing. Eva Špeťková Bucáková
Foto: Jozef Šimko


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri