Zápisnice z komisie pre uplatnenie zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Rok 2016

Formát
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutie komisie konaného 21. septembra 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutie komisie konaného 26. mája 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutie komisie konaného 31. marca 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutie komisie konaného 31. marca 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutie komisie konaného 15. februára 2016
ico_pdf_46

Rok 2015

Formát
Zápisnica č. 2 2015 zo zasadnutia komisie konaného  31. 3. 2015 ico_pdf_46
Zápisnica č. 1 2015 zo zasadnutia komisie konaného 12. 1. 2015
ico_pdf_46

Rok 2014

Formát
Zápisnica č. 2 2014 zo zasadnutia komisie 7. 4. 2014
Zápisnica č. 1 2014 zo zasadnutia komisie 1. 4. 2014