Uznesenia komisií mestského zastupiteľstva


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 17.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 14.2. 2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 14.3. 2017

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 13.2.2017

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 13.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 13.3.2017

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 15.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 15.3.2017

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 12.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 16.2.2017

Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

Formát

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014.