9. zasadnutie - 24. október 2016


9. ZASADNUTIE MsZ - 24.10.2016
PROGRAM ico_pdf_46
ZÁPISNICA zverejní sa po zasadnutí MsZ
UZNESENIA a VZN zverejní sa po zasadnutí MsZ
HLASOVANIE zverejní sa po zasadnutí MsZ
DOCHÁDZKA POSLANCOV zverejní sa po zasadnutí MsZ