Zasadnutia mestského zastupiteľstva


TERMÍNY ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú zvyčajne v priestoroch Domu kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Na rok 2017 sú zasadnunutia naplánované na tieto dni: