Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Plán rokovaní MsZ na I. polrok 2021:

  • 07. január 2021
  • 25. január 2021
  • 22. február 2021
  • 29. marec 2021
  • 26. apríl 2021
  • 31. máj 2021
  • 28. jún 2021