Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Plán rokovaní MsZ na I. polrok 2020:

  • 27. január 2020
  • 2. marec 2020
  • 30. marec 2020 zrušené - nebude zvolané z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu
  • 11. máj 2020
  • 29. jún 2020