Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Plán rokovaní MsZ na rok 2020: