Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh - Doplnok  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza ico_pdf_46