Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh VZN č. 8/ 2016 o zrušení Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí ico_pdf_46
Návrh VZN č. 7/ 2016 o zrušení Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí