Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Doplnok č. 1 k VZN č. č.  5 /2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
ico_pdf_46