Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Novinka: Svoje pripomienky k návrhom VZN nám môžete posielať aj prostredníctvom e-formulára (pod tabuľkou). Na doručenie svojich pripomienok môžete využiť aj e-mailovú adresu info@prievidza.sk.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh - Doplnok č. 2 k VZN č.  5/2016 ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre základné školy v meste Prievidza
Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1 / 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ico_pdf_46