Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Podrobné informácie o voľbách na stránke Ministerstva vnútra SR nájdete tu.

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia o počte obyvateľov mesta Prievidza
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Prievidzi