Voľby do Európskeho parlamentu 2019


Rozhodnutím predsedzu NR SR z 1. februára 2019 boli vylásené voľby do Európskeho parlamentu a

Prvý deň ich konania bol určený na sobotu 25. mája 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Informácie pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
ico_pdf_46