Súťažné podklady k zákazkam


SÚŤAŽNE PODKLADY K ZÁKAZKAM 2018

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Formát
SP  -Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
SP  -Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
Dokumentácia - Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 25.1.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 09.02.2018
Príloha k vysvetleniu Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 09.02.2018
Príloha č. 2 k vysvetleniu zo dňa 9.2.2018 Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 27.2.2018
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 13.02.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 23.02.2018
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 27.02.2018
Vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 02.03.2018

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Formát
SP- Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Zverejnené: 31.1.2018

Príloha č. 1 k súťažným podkladom
Zverejnené: 31.1.2018

Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Formát
Súťažné podklady : Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 12.3.2018
Príloha  k SP : Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 12.3.2018

Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Formát
Súťažné podklady: Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Zverejnené: 15.3.2018
Príloha k SP  -Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Zverejnené: 15.3.2018FormátFormát


Formát

Formát