2.4 Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia


2.4 Odbor  územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci odboru Ing. Štefan Bača
kl. 600 0904 752 683 stefan.baca@prievidza.sk
Ing. Barbora Kováčová kl. 622 barbora.kovacova@prievidza.sk
2.4.1 Oddelenie výstavby a životného prostredia - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca odd. výstavby a životného prostredia Ing. Andrea Nikmonová kl. 603 0904 752 685 andrea.nikmonova@prievidza.sk
referent výstavby Mgr. Edita Mrázová kl. 610 0904 752 681 edita.mrazova@prievidza.sk
referent výstavby Soňa Demetrovičová kl. 602 0903 501 082 sona.demetrovicova@prievidza.sk
referent výstavby Ing. Martin Hammer kl. 611 0911 407 891 martin.hammer@prievidza.sk
referent výstavby Ing. Martina Kováčiková kl. 605 0903 501 042 martina.kovacikova@prievidza.sk
referent výstavby Ing. Martina Martinová
kl. 619 0904 752 676 martina.martinova@prievidza.sk
referent výstavby Ing. Mgr. Jozef Kobela kl. 652 0902 916 780 jozef.kobela@prievidza.sk
referent životného prostredia Ing. Beata Drozdová kl. 625 0904 752 691 beata.drozdova@prievidza.sk
referent životného prostredia Ing. Božena Bernátová kl. 615 0904 752 689 bozena.bernatova@prievidza.sk
referent pre komunálne odpadové hospodárstvo Ing. Zuzana Iliašová
zastupuje Ing. Moniku Majdanovú
kl. 625 0903 501 073 zuzana.iliasova@prievidza.sk
referent pre štátny fond rozvoja bývania Ing. Angela Hemzová kl. 618 0904 752 690 angela.hemzova@prievidza.sk
referent životného prostredia Ing. Dana Paulíková kl. 614 0904 752 680 dana.paulikova@prievidza.sk
2.4.2 Oddelenie stavebného poriadku - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia ÚP a stavebného poriadku Ing. Gizela Búryová kl.608 0904 752 628 gizela.buryova@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Ing. Peter Hrabovský kl. 621 0904 752 674 peter.hrabovsky@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Ing. Marta Davidesová kl. 607 0904 752 673 marta.davidesova@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Ing. Mária Kittelová
kl. 606 0904 752 675 maria.kittelová@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Mgr.Zuzana Slavejková kl. 616 0904 752 678 zuzana.slavejkova@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Ing. Ingrid Líšková kl. 750 0904 752 692 ingrid.liskova@prievidza.sk
referent stavebného poriadku Ing. Silvia Klopanová kl. 619 0904 752 676 silvia.klopanova@prievidza.sk

2.4.3 Referát územného plánovania a dopravy - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci referátu Ing. arch Miroslav Kontriš kl. 623 0911 094 575 miroslav.kontris@prievidza.sk
referent dopravy Ing. Roman Veselý kl. 623 0903 501 032 roman.vesely@prievidza.sk
referent dopravy Ing. Ján Dolhý kl. 613 0911 702 470 jan.dolhy@prievidza.sk
referent pre územné plánovanie Andrea Korčoková kl. 613 0911 702 470 andrea.korcokova@prievidza.sk

2.4.4 Architekt mesta - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
Architekt mesta
Ing. arch. Zuzana Hlinková 0901 714 366 zuzana.hlinkova@prievidza.sk