2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana


2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca odboru Mgr. Vlasta Miklasová kl. 400 0904 752 666 vlasta.miklasova@prievidza.sk
2.3.1 Sociálne oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Jana Králová kl. 410 0904 752 665 jana.kralova@prievidza.sk
referent sociálneho oddelenia Mgr. Iveta Zimančoková kl. 407 0904 752 664 iveta.zimancokova@prievidza.sk
referent pre rodinu a deti Alena Ftoreková kl. 403 0904 752 664 alena.ftorekova@prievidza.sk
referent sociálnej, posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby Mgr. Emília Čavojská kl. 404 0904 752 669 emilia.cavojska@prievidza.sk
referent pre opatrovateľskú službu Bc. Michaela Bevelagua kl. 406 0904 752 667 michaela.bevelagua@prievidza.sk
referent sociálneho oddelenia Mgr. Andrea Celláryová kl. 405 0904 752 602 andrea.cellaryova@prievidza.sk
referent pre personalistiku a mzdy Mgr. Jaroslava Žigová
kl. 412 0904 752 668 jaroslava.zigova@prievidza.sk
referent osvedčovania listín a podpisov Viera Chovancová kl. 162 viera.chovancova@prievidza.sk
upratovačka v denných centrách Terézia Andrisová (5.hod uv.)
vodič sociálneho taxíka Vladimír Ondruš 0904 752 677
2.3.2 Matričný úrad - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
matrikárka neobsadené kl. 420, 54 26 913 0904 752 622
matrikárka Bc. Tamara Škorvánková kl. 420, 54 26 913 0904 752 622 tamara.skorvankova@prievidza.sk
matrikárka Ing. Eva Dobrotková kl. 420, 54 26 913 0904 752 622 eva.dobrotkova@prievidza.sk
2.3.3 Oddelenie správy a ekonomiky školstva - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia správy a ekonomiky Ing. Alena Mikulášová kl. 411 0904 752 670 alena.mikulasova@prievidza.sk
odb. referent pre rozpočet a financie Ing. Mária Halahyjová kl. 411 0904 752 670 maria.halahyjova@prievidza.sk
účtovník školstva Emília Slišková kl. 413 0904 752 671 emilia.sliskova@prievidza.sk
referent pre rozpočet a financie Mgr. Ivana Hromadová kl. 413 0904 752 671 ivana.hromadova@prievidza.sk
referent pre persomalistiku a mzdy Anna Kotianová kl. 416 0904 752 668 anna.kotianova@prievidza.sk
ref. pre správu a ekonomiku školstva Ing. Stanislava Vavrová kl. 405 0904 752 602 stanislava.vavrova@prievidza.sk
2.3.4 Odborno-metodický referát školstva - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
metodik pre školy a školské zariadenia Ing. Beáta Jelačičová
kl. 415 0904 752 672 beata.jelacicova@prievidza.sk
metodik pre školy a školské zariadenia Mgr. Beáta Révayová kl. 414 0904 752 672 beata.revayova@prievidza.sk