2.2 Ekonomický odbor


2.2 Ekonomický odbor - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci odboru Ing. Marián Bielický kl. 200 0904 752 640 marian.bielicky@prievidza.sk
2.2.1 Finančné oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Lujza Chrvalová
kl. 220 0904 752 643 lujza.chrvalova@prievidza.sk
odb. referent pre rozpočet a financie Ing. Martina Mikulášiková
kl. 209 0904 752 644 martina.mikulasikova@prievidza.sk
referent pre rozborovú, analytickú a revíznu činnosť Ing. Ingrid Vojtková kl. 219 0904 752 644 ingrid.vojtkova@prievidza.sk
referent pokladne MsÚ Martina Bystráková kl. 229 0904 752 639 martina.bystrakova@prievidza.sk
účtovník Ing. Jana Laluhová
kl. 203 jana.laluhova@prievidza.sk
vedúca účtarne finančného oddelenia Ing.Dana Šaárová kl. 202 0904 752 641 dana.saarova@prievidza.sk
účtovník finančného oddelenia Jana Árvová
kl. 205 0904 752 642 jana.arvova@prievidza.sk
účtovník Mgr. Eva Pӧsová kl. 204 0904 752 642 eva.posova@prievidza.sk
referent pokladne MsÚ Tatiana Kováčová kl. 227 0904 752 639 tatiana.kovacova@prievidza.sk
účtovník finančného oddelenia Miriam Uríková kl. 204 0904 752 642 miriam.urikova@prievidza.sk
2.2.2 Majetkové oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Viola Čmiková kl. 211 0904 752 647 viola.cmikova@prievidza.sk
referent evidencie majetku mesta Dáša Košecká kl. 210 0904 752 646 dasa.kosecka@prievidza.sk
odbor. referent evidencie majetku mesta a zást.ved.odd. Ing. Tomáš Dobrotka
kl. 206 0904 752 645 tomas.dobrotka@prievidza.sk
referent evidencie majetku mesta Marta Baťová kl. 207 0904 752 645 marta.batova@prievidza.sk
2.2.3 Referát informatiky - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci referátu Ing. Ivan Kotrík kl. 530 0904 752 649 ivan.kotrik@prievidza.sk
referent informatiky Ján Detko kl. 532 0904 752 648 jan.detko@prievidza.sk
referent informatiky Ing. Ľuboš Belanec
kl. 531 0904 752 650 lubos.belanec@prievidza.sk
2.2.4 Oddelenie daní a poplatkov - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Ľudmila Richterová kl. 250 0904 752 654 ludmila.richterova@prievidza.sk
referent miestnych daní Olívia Mokrá kl. 228 0904 752 655 olivia.mokra@prievidza.sk
referent miestnych daní Marika Tarnóczyová kl. 215 0904 752 657 marika.tarnoczyova@prievidza.sk
referent miestnych daní Ing. Martina Krahulcová kl. 218 0904 752 659 martina.krahulcova@prievidza.sk
referent miestnych daní Iveta Karcolová kl. 213 0904 752 656 iveta.karcolova@prievidza.sk
referent miestnych daní Bc. Ivana Rajnohová kl. 214 0904 752 657 ivana.rajnohova@prievidza.sk
referent miestnych daní Mgr. Jukyta Snohová kl. 216 0904 752 658 jukyta.snohova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Ing. Andrea Podoláková kl. 223 0904 752 651 andrea.podolakova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Jana Marošiová kl. 226 0904 752 688 jana.marosiova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Mgr. Slávka Letavayová kl. 225 0904 752 653 slavka.letavayova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Milena Kršková kl. 221 0904 752 688 milena.krskova@prievidza.sk
referent miestneho poplatku za KO Ing. Darina Majdanová
kl. 224 0904 752 653 darina.majdanova@prievidza.sk
referent pre činnosti mesta v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov Jana Kluková kl. 222 0904 752 652 jana.klukova@prievidza.sk
2.2.5 Oddelenie hospodárskej správy - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca oddelenia Ing. Tatiana Kvočiková kl. 504 0904 752 660 tatiana.kvocikova@prievidza.sk
referent hospodárskej správy Eva Staňová kl. 508 0904 752 661 eva.stanova@prievidza.sk
referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia Peter Smaho kl. 504 0904 752 663 peter.smaho@prievidza.sk
referent správy a údržby budov Miloš Maslo kl. 513 0904 752 662 milos.maslo@prievidza.sk
referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu Ing. Ľubomír Miština
51 79 kl. 507, 542 22 90 0904 752 625 lubomir.mistina@prievidza.sk
Upratovačka Marta Borková
Upratovačka Lýdia Lenhartová
Upratovačka Věra Černáková
Upratovačka Amália Frajková
Upratovačka Elena Trautenbergerová
Upratovačka Žaneta Šándorová
Upratovačka Dana Spáčilová
Upratovačka Jana Vážanová
Upratovač Ján Rybiansky
Vrátnik - informátor Milan Bielik 512 17 22 0911 033 940
Vrátnik - informátor Róbert Balucha 512 17 22 0911 033 940
Vrátnik - informátor Ján Petráš 512 17 22 0911 033 940
Vrátnik - informátor Ing. Jozef Pavlík 512 17 22 0911 033 940