2.0 Prednosta MsÚ


2.0.1 Prednosta MsÚ - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič kl. 150, 542 49 04, 542 69 41 0915 710 210 norbert.turanovic@prievidza.sk
referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov Mgr. Monika Franková kl. 139 0911 591 200 monika.frankova@prievidza.sk
samostatný odborný referent pre eurofondy a dotácie poskytované mestom Ing. Iveta Lojová kl. 208 0903 563 560 iveta.lojova@prievidza.sk
2.0.2 Kancelária prednostu - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúca kancelárie prednostu Ing. Naďa Prilinská kl. 153, 542 69 41 0903 702 546 nada.prilinska@prievidza.sk
referent kancelárie prednostu Ing. Daniela Mendelová kl. 151, 542 69 41 0904 752 612 daniela.mendelova@prievidza.sk
informátor miesta prvého kontaktu Jana Mjartanová kl. 110-111, 542 69 41 0904 752 624 jana.mjartanova@prievidza.sk
referent miesta prvého kontaktu Bc. Katarína Bartová kl. 110-111, 542 69 41 0904 752 624 katarina.bartova@prievidza.sk