1.0 Primátorka mesta


1.0 Primátorka mesta
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 0903 266 617 primator@prievidza.sk
zástupca primátorky JUDr. Ing.Ľuboš Maxina PhD. 5179 105 0903 266 619 zastupcaprimatora@prievidza.sk
zástupca primátorky Ing. Ľuboš Jelačič 5179 104 0910 291 001 lubos.jelacic@prievidza.sk
1.1 Kancelária primátorky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci kancelárie primátorky Mgr. Alojz Vlčko
5179 108 0911 043 901 alojz.vlcko@prievidza.sk
asistentka primátorky Ing. Ivana Bartošová
5179 102,
542 23 80,
542 26 47
fax: 046/542 69 44
0903 266 617 ivana.bartosova@prievidza.sk
asistentka zástupcu primátorky Janette Mikulková 5179 101 0904 752 623 janette.mikulkova@prievidza.sk
hovorca mesta Mgr. Michal Ďureje PhD.
5179 107 0904 752 603 michal.dureje@prievidza.sk
referent pre komunikáciu, partnerské mestá a protokol Mgr. Diana Šurkalová Dušeková
5179 115 0904 752 600 diana.dusekova@prievidza.sk
referent pre kultúru, občianske obrady a protokol Aneta Bartolenová
5179 121 0904 752 604 aneta.bartolenova@prievidza.sk
referent pre  občianske obrady a protokol Renáta Petrášová 5179 122 0904 752 604 renata.petrasova@prievidza.sk
právnik neobsadené
vodič služobného motorového vozidla Peter Pastierik 5179 103
vodič motorového vozidla Róbert Radič 5179 103
1.2 Právna kancelária
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik 5179 523 0904 752 606 robert.pietrik@prievidza.sk
právnik JUDr. Emília Kačmárová 5179 525 0904 752 687 emilia.kacmarova@prievidza.sk
právnik JUDr. Ing. Silvia Motúsová 5179 518 0911069189 silvia.motusova@prievidza.sk
právnik JUDr. Eva Privitzerová 5179 519 0904 752 610 eva.privitzerova@prievidza.sk
ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície Ing. Anton Pišta 5179 524 0911 055 386 anton.pista@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Jarmila Blažeková 5179 521 0904 752 607 jarmila.blazekova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Katarína Andrejkovičová katarina.andrejkovicova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ľubica Burešová 5179 528 0904 752 609 lubica.buresova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Petra Briatková 5179 522 0904 752 607 petra.briatkova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Lýdia Šimašeková 5179 502 0904 752 679 lydia.simasekova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Erika Vašková 5179 529 0904 752 608 erika.vaskova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie neobsadené
1.3 Útvar architekta mesta
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
Architekt mesta Ing.arch. Zuzana Hlinková 0901 714 366 zuzana.hlinkova@prievidza.sk
Referent pre územné plánovanie Ing. arch Miroslav Kontriš kl. 623 0911 094 575 miroslav.kontris@prievidza.sk
Referent pre územné plánovanie Andrea Korčoková kl.613 0911 702 470 andrea.korcokova@prievidza.sk

1.4 Referát pre projekty a investície
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca 5179 751 0904 752 693 ivan.benca@prievidza.sk
referent pre projekty a investície Ing. Darina Laluhová 0911 280 307 darina.laluhova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Iveta Krajčíková 5179 601 0904 752 605 iveta.krajcikova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Ing. Lucia Rešetová 5179 713 0904 752 605 lucia.resetova@prievidza.sk