1.0 Primátorka mesta


1.0 Primátorka mesta - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 0903 266 617 primator@prievidza.sk
zástupca primátorky JUDr. Ing.Ľuboš Maxina PhD. 0903 266 619 zastupcaprimatora@prievidza.sk
1.1 Kancelária primátorky - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci kancelárie primátorky a splnomocnenec pre etiku a komunikáciu Mgr. Alojz Vlčko
51 79 kl. 108 0911 043 901 alojz.vlcko@prievidza.sk
asistentka primátorky Elena Brodzianska
51 79 kl. 102,
542 23 80,
542 26 47
fax: 046/542 69 44
0903 266 617 elena.brodzianska@prievidza.sk
asistentka zástupcu primátorky Janette Mikulková 51 79 kl. 101 0904 752 623 janette.mikulkova@prievidza.sk
hovorca mesta Mgr. Michal Ďureje
51 79 kl. 107 0904 752 603 michal.dureje@prievidza.sk
referent komunikácie, partnerských vzťahov a protokolu Mgr. Diana Dušeková
51 79 kl. 107 0904 752 600 diana.dusekova@prievidza.sk
referent pre kultúru, občianske obrady a protokol Mgr. Oľga Ďurčenková 51 79 kl. 121 0904 752 604 olga.durcenkova@prievidza.sk
referent pre šport, občianske obrady a protokol Renáta Petrášová 51 79 kl. 122 0904 752 604 renata.petrasova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Iveta Krajčíková 51 79 kl. 601 0904 752 605 iveta.krajcikova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie Ing. Lucia Rešetová 51 79 kl. 713 0904 752 605 lucia.resetova@prievidza.sk
referent pre verejné obstarávanie neobsadené
projektový manažér Mgr. Ivan Benca kl. 751 0904 752 693 ivan.benca@prievidza.sk
projektový manažér pre priemyselný park Ing. Mgr. Jozef Kobela kl. 652 0902 916 780 jozef.kobela@prievidza.sk
vodič služobného motorového vozidla Peter Pastierik kl. 103
1.2 Právna kancelária  - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón Mobil E-mail
vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik 51 79 kl. 523 0904 752 606 robert.pietrik@prievidza.sk
právnik Mgr. Emília Kačmárová 51 79 kl. 525 0904 752 687 emilia.kacmarova@prievidza.sk
právnik JUDr. Aneta Tarnóczyová 51 79 kl. 529 0904 752 608 aneta.tarnoczyova@prievidza.sk
právnik Mgr. Veronika Ľahká 51 79 kl. 520 0904 752 611 veronika.lahka@prievidza.sk
ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície Ing. Anton Pišta 51 79 kl. 524 0904 752 611 anton.pista@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Jarmila Blažeková 51 79 kl. 521 0904 752 607 jarmila.blazekova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Katarína Andrejkovičová 51 79 kl. 527 0904 752 609 katarina.andrejkovicova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ľubica Burešová 51 79 kl. 528 0904 752 609 lubica.buresova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Marcela Hamarová 51 79 kl. 526 0904 752 610 marcela.hamarova@prievidza.sk
referent právnej kancelárie Ing. Petra Briatková 51 79 kl. 522 0904 752 607 petra.briatkova@prievidza.sk
1.3 Architekt mesta - telefónna ústredňa: 5179 + klapky
Funkcia Meno Telefón E-mail
Architekt mesta Mgr. art. Roman Gatial
51 79 kl. 622 roman.gatial@prievidza.sk