Zápisnice výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.01.2021

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 20.01.2021

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 07.01.2021

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát

Volebný obvod č. VII. (Hradec)


Formát
Zápisnica zo zasadnutia 12.01.2021