Zápisnice výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 21.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 4.2.2021
Zápisnica zo zasadnutia 4.3.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 29.03.2021

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.01.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.02.2021
Zápisnica z online zasadnutia 4.3.2021

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 8.1.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 20.01.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 26.2.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.03.2021

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 09.03.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 11.03.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 16.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.04.2021

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 07.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.03.2021

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát

Volebný obvod č. VII. (Hradec)


Formát
Zápisnica zo zasadnutia 12.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.02.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 12.03.2021