Zápisnice výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 15.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 15.5.2019

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 16.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.6.2019