Zápisnice výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát

Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát

Zápisnica zo zasadnutia 9.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 7.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.2.2020

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 13.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.2.2020

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 9.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 13.2. 2020
Zápisnica zo zasadnutia 20.2.2020