Stretnutia výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Július Urík - predseda
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - podpredsedníčka
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Miroslav Žiak

Miriam Uríková - zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00hod., na Ul. Hollého č. 2, 1. poschodie, kancelária č. 110, nasledovne: 3. január, 7. február , 7. marec , 4. apríl , 2. máj, 6. jún , 4. júl , 1. august , 5. september, 3. október ,7. november , 4. december -streda 16:30.

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Ing. Ľuboš Jelačič - predseda
Ing. Renáta Úradníčková - podpredsedníčka
Helena Dadíková
MUDr. Peter Oulehle
Ing. Natália Svítková

Mgr. Jana Kluková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci, spravidla so začiatkom o 17.30 hod v Dome kultúry na Ul.F. Madvu.
Termíny: 3. január, 7. február, 7. marec,  4.apríl, 2. máj, 6. jún,  4. júl (len podľa potreby), 1. august, 5. september, 3. október, 7. november, 12. december


Podľa potreby bude VVO zasadať aj v mimoriadnych termínoch, ktoré budú vopred zverejnené.

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

JUDr. Petra Hajšelová - predsedníčka
Mgr. Libor Mokrý - podpredseda
Ing. Branislav Bucák
MDDr. Veronika Drábiková
Branislav Gigac
Mgr. Zuzana Vrecková

Mgr. Diana Dušeková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Michal Dobiaš - predseda
PaedDr. Eleonóra Porubcová - podpredsedníčka

Ing. Richard Takáč
Katarína Vráblová
Mgr. Viera Dušičková

Ing. Dana Pauliková - zapisovateľka

VVO zasadá každú prvú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Juraj Ohradzanský - predseda

Neposlanci:
Jana Mjartanová
Jarmila Andrejkovičová

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Katarína Čičmancová - predsedníčka

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

František Krško - predseda

Neposlanci:
Milena Kršková
Katarína Andrejkovičová

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.