Stretnutia výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Július Urík - predseda
Ing. Jozef Polerecký - podpredseda
Mgr. Oto Kóňa
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš

Miriam Uríková - zapisovateľka

VVO 1 zasadá 5. január 2017 /1. štvrtok/2. február 2017 /1. štvrtok/2. marec 2017 /1. štvrtok/6. apríl 2017 /1. štvrtok/4. máj 2017 /1. štvrtok/1. jún 2017 /1. štvrtok/ 6. júl 2017 /1. štvrtok/3. august 2017 /1. štvrtok/7. september 2017 /1. štvrtok/5. október 2017 /1. štvrtok/2. november 2017 /1. štvrtok/7. december 2016 /1. štvrtok/ Stretnutia sa začínajú o 16.30 v budove Priemstavu na I. poschodí, Ul. Hviezdoslavova 3.

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Ing. Peter Paulík - predseda
Ing. Ľuboš Jelačič - podpredseda

MUDr. Peter Oulehle
Helena Dadíková
JUDr. Martin Lukačovič

Mgr. Jana Kluková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu.

Podľa potreby bude VVO zasadať aj v mimoriadnych termínoch, ktoré budú vopred zverejnené.

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Ing. Branislav Bucák - predseda
Ing. Soňa Babiaková - podpredseda
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Ľubomír Vida
Bc. Viera Ďurčeková

Mgr. Diana Dušeková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Michal Dobiaš – predseda
PaedDr. Eleonóra Porubcová - podpredseda

Ing. Richard Takáč
MUDr. Dušan Magdin
Katarína Vráblová

Ing. Dana Pauliková - zapisovateľka

VVO zasadá každú poslednú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Mgr. Rudolf Fiamčík - predseda

Neposlanci:
Jozef Petráš
Marta Mellová

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Katarína Čičmancová - predseda

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

František Krško - predseda

Neposlanci:
Milena Kršková
Katarína Andrejkovičová

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.