Stretnutia výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Július Urík - predseda
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - podpredsedníčka
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Miroslav Žiak

Miriam Uríková - zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00 hod., na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. 110, nasledovne: 2. január 2020, 6. február 2020, 5. marec 2020, 2. apríl 2020, 7. máj 2020, 4. jún 2020, 2. júl 2020, 6. august 2020, 3. september 2020, 1. október 2020, 5. november 2020, 3. december 2020.

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Ing. Ľuboš Jelačič - predseda
Ing. Renáta Úradníčková - podpredsedníčka
Helena Dadíková
MUDr. Peter Oulehle
Ing. Natália Svítková

Mgr. Jana Kluková - zapisovateľka

PLÁN  ZASADNUTÍ  NA ROK 2020: 9. januára, 6. februára, 5. marca, 2. apríla, 7. mája, 4. júna, 2. júla, 6. augusta, 3. septembra, 1. októbra, 5. novembra, 3. decembra.
T. j. spravidla prvý ŠTVRTOK v mesiaci od 16.00 h v zasadačke Domu kultúry na Ul.F. Madvu na I. poschodí.

Prípadné operatívne zmeny budú vopred oznámené.

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

JUDr. Petra Hajšelová - predsedníčka
Mgr. Libor Mokrý - podpredseda
Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
MDDr. Veronika Drábiková
Bc. Branislav Gigac

Ing. Natália Topáková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Michal Dobiaš - predseda
PaedDr. Eleonóra Porubcová - podpredsedníčka

Ing. Richard Takáč
Katarína Vráblová
Mgr. Viera Dušičková

Ing. Dana Pauliková - zapisovateľka

VVO zasadá každú prvú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Juraj Ohradzanský - predseda

Neposlanci:
Jana Mjartanová
Jarmila Andrejkovičová

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Katarína Čičmancová - predsedníčka

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

František Krško - predseda

Neposlanci:
Milena Kršková
Katarína Andrejkovičová

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.

Štatút výborov volebných obvodov: ico_pdf_46