Stretnutia výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Július Urík - predseda
Ing. Jozef Polerecký - podpredseda
Mgr. Oto Kóňa
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš

Miriam Uríková - zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00hod., na Ul. Hollého č. 2, 1. poschodie, kancelária č. 110, nasledovne: 4. január 2018 /1. štvrtok/, 1. február 2018 /1. štvrtok/, 1. marec 2018 /1. štvrtok/, 5. apríl 2018 /1. štvrtok/, 3. máj 2018 /1. štvrtok/, 7. jún 2018 /1. štvrtok/
4. júl 2018 /streda/, 2. august 2018 /1. Štvrtok/ ,  6. september 2018 /1. štvrtok/, 4. október 2018 /1. štvrtok/, 8. november 2018 /1. štvrtok/, 6. december 2018 /1. štvrtok/

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Ing. Ľuboš Jelačič - predseda
Helena Dadíková - podpredseda

MUDr. Peter Oulehle
Ing. Peter Paulík
JUDr. Martin Lukačovič

Mgr. Jana Kluková - zapisovateľka

VVO zasadá: 9. augusta, 6. septembra, 4. októbra, 8. novembra o 17.00 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu.

Podľa potreby bude VVO zasadať aj v mimoriadnych termínoch, ktoré budú vopred zverejnené.

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Ing. Branislav Bucák - predseda
Ing. Soňa Babiaková - podpredseda
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD
Mgr. Zuzana Vrecková
Mgr. Ľubomír Vida
Bc. Viera Ďurčeková

Mgr. Diana Dušeková - zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Michal Dobiaš – predseda
PaedDr. Eleonóra Porubcová - podpredseda

Ing. Richard Takáč
MUDr. Dušan Magdin
Katarína Vráblová

Ing. Dana Pauliková - zapisovateľka

VVO zasadá každú poslednú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Mgr. Rudolf Fiamčík - predseda

Neposlanci:
Jozef Petráš
Marta Mellová

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Katarína Čičmancová - predseda

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

František Krško - predseda

Neposlanci:
Milena Kršková
Katarína Andrejkovičová

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.