Dokumenty 2021


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2021

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-9
Rozpočtové opatrenia č. 1-9
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-8
Rozpočtové opatrenia č. 1-8
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-7
Rozpočtové opatrenia č. 1-7
Rozpočtový harmonogram rok 2021
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - tabuľková časť
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - textová časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023– tabuľková časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 – textová časť