Dokumenty 2020


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2020

Názov a dátum zverejnenia Formát
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 po II. zmene, vrátane RO č. 1-15
Rozpočtové opatrenia č. 1-15
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, po II. zmene
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. - VI./2020
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 po I. zmene, vrátane RO č. 1 - 11
Rozpočtové opatrenia č. 1-11
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, po I. zmene
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, vrátane RO č. 1-8
Rozpočtové opatrenia č. 1-8
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, vrátane RO č. 1-7
Rozpočtové opatrenia č. 1-7
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, vrátane RO č. 1-6
Rozpočtové opatrenia č. 1-6
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, vrátane RO č. 1-5
Rozpočtové opatrenia č. 1-5
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2020, vrátane RO č. 1-3
Rozpočtové opatrenia č. 1-3
Rozpočtový harmonogram na rok 2020
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 –  tabuľková časť
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – textová časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – tabuľková časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – textová časť