Dokumenty 2020


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2020

Názov a dátum zverejnenia Formát
Rozpočtový harmonogram na rok 2020
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 –  tabuľková časť
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – textová časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – tabuľková časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 – textová časť