Dokumenty 2018


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2018

Názov a dátum zverejnenia Formát
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018 po III. zmene, vrátane RO č. 1-16
Monitoravacia správa za I. polrok 2018
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018 po II. zmene vrátane RO č. 1-16
Rozpočtové opatrenia č. 1-16
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018 po I. zmene, vrátane RO č. 1-6
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020
Textová časť programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018 a na roky 2019 a 2020