Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov


Informácia – sčítanie obyvateľstva

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktorý obyvateľ vyplní alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra na piatok 1. januára 2021 (v praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa).

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže alebo nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené mestom pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo seniorov, títo môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mobilného asistenta sa nahlasujú prioritne v prvých dvoch týždňoch doby sčítania, tzn. od 15. februára 2021 do 28. februára 2021. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať obec alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

   

Najčastejšie otázky k SODB 2021

Otázky a odpovede k SODB