Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov


Asistované sčítanie obyvateľov začne najskôr od 1. apríla 2021

Mesto Prievidza informuje, že v termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha len samosčítanie obyvateľov, kedy sa obyvateľ elektronicky sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných alebo blízkych.

Asistované sčítanie, kedy obyvateľom so sčítaním pomôžu stacionárni asistenti v zriadených kontaktných miestach alebo mobilní asistenti v domácnostiach, bude prebiehať najskôr od 1.4.2021 do 31.10.2021. Mobilní asistenti navštívia domácnosť obyvateľa len v prípade, ak  obyvateľ mesta o túto službu sám požiada. Preukazovať sa budú preukazmi asistentov sčítania. Mesto Prievidza bude o spustení asistovaného sčítania obyvateľov včas informovať.

Dôrazne upozorňujeme, aby obyvatelia do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Počas doby sčítania obyvateľov (15.2. – 31.3.2021) je každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421 220 924 919.

 

Informácia – sčítanie obyvateľstva

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktorý obyvateľ vyplní alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra na piatok 1. januára 2021 (v praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa).

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže alebo nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené mestom pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo seniorov, títo môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať obec alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

   

Najčastejšie otázky k SODB 2021

Otázky a odpovede k SODB