Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov


Formát
Tlačivo A, B - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára pre elektronické vypĺňanie
Tlačivo A, B - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára pre ručné vypĺňanie
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva A
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva B
Tlačivo C - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) pre elektronické vypĺňanie
Tlačivo C - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) pre ručné vypĺňanie
Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva C
Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami