Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi


Volebný obvod č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly

Mgr. Oto Kóňa; nezávislý kandidát
oto.kona@prievidza.sk

Mgr. Peter Krško; nezávislý
peter.krsko@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.; nezávislý
zastupcaprimatora@prievidza.sk

MVDr. Vladimír Petráš; nezávislý
vladimir.petras@prievidza.sk
0905602513

Ing. Jozef Polerecký; nezávislý
jozef.polerecky@prievidza.sk
0911055382

Július Urík; nezávislý
julius.urik@prievidza.sk
0911055391

Volebný obvod č. II. – Sídlisko Píly

Helena Dadíková; nezávislá
helena.dadikova@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Ľuboš Jelačič; nezávislý
lubos.jelacic@prievidza.sk
0911055383
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

JUDr. Martin Lukačovič;nezávislý kandidát
martin.lukacovic@prievidza.sk
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov - 2014, 2015

MUDr. Peter Oulehle; nezávislý kandidát
peter.oulehle@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Peter Paulík; nezávislý kandidát
peter.paulik@prievidza.sk
0918610817
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov - 2015

Volebný obvod č. III. – Nové mesto, Zapotôčky

Ing. Soňa Babiaková;nezávislá
sona.babiakova@prievidza.sk
0905 756 638

Ing. Branislav Bucák; nezávislý
branislav.bucak@prievidza.sk
0911055385
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD.; nezávislý
jaroslav.ciganak@prievidza.sk

Bc. Viera Ďurčeková; nezávislá kandidátka
viera.durcekova@prievidza.sk

Mgr. Ľubomír Vida; SMER - sociálna demokracia
lubomir.vida@prievidza.sk
0903476848
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov - 2014, 2015

Mgr. Zuzana Vrecková; nezávislá
zuzana.vreckova@prievidza.sk
0911055387

Volebný obvod č. IV. – Kopanice

Michal Dobiaš; nezávislý kandidát
michal.dobias@prievidza.sk
0905199003

MUDr. Dušan Magdin; nezávislý
dusan.magdin@prievidza.sk

PaedDr. Eleonóra Porubcová; Kresťansko-demokratické hnutie
eleonora.porubcova@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Richard Takáč; SMER - sociálna demokracia
richard.takac@prievidza.sk
0911408075
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov - 2014, 2015

Katarína Vráblová; nezávislá
katarina.vrablova@prievidza.sk
0911055389

Volebný obvod č. V. – Veľká Lehôtka

Mgr. Rudolf Fiamčík; SMER - sociálna demokracia
rudolf.fiamcik@prievidza.sk
0911055388
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2014

Volebný obvod č. VI. – Malá Lehôtka

Katarína Čičmancová; nezávislá
katarina.cicmancova@prievidza.sk
0911055390
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Volebný obvod č. VII. – Hradec

František Krško; nezávislý kandidát
frantisek.krsko@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015