Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi


Volebný obvod č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, nezávislá

kvetoslava.durcova@prievidza.sk

Mgr. Peter Krško; Spolu - občianska demokracia
peter.krsko@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.; Spolu - občianska demokracia
zastupcaprimatora@prievidza.sk

MVDr. Vladimír Petráš; Spolu - občianska demokracia
vladimir.petras@prievidza.sk

Ing. Miroslav Žiak,Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko.

miroslav.ziak@prievidza.sk

Július Urík; Spolu - občianska demokracia
julius.urik@prievidza.sk
0911055391

Volebný obvod č. II. – Sídlisko Píly

Helena Dadíková; Spolu - občianska demokracia
helena.dadikova@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Ľuboš Jelačič; Spolu - občianska demokracia
lubos.jelacic@prievidza.sk
0911055383
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Natália Svítková; Spolu - občianska demokracia

natalia.svitkova@prievidza.sk

MUDr. Peter Oulehle; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko.
peter.oulehle@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Ing. Renata Úradníčková; Spolu - občianska demokracia

renata.uradnickova@prievidza.sk

Volebný obvod č. III. – Nové mesto, Zapotôčky

Ing. Soňa Babiaková; Spolu - občianska demokracia

sona.babiakova@prievidza.sk

Ing. Branislav Bucák; Spolu - občianska demokracia

branislav.bucak@prievidza.sk
0911055385

Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

MDDr. Veronika Drábiková, nezávislá

veronika.drabikova@prievidza.sk

Bc. Branislav Gigac; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko.

branislav.gigac@prievidza.sk

JUDr. Petra Hajšelová; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko.

petra.hajselova@prievidza.sk

Mgr. Libor Mokrý; nezávislý

libor.mokry@prievidza.sk

Volebný obvod č. IV. – Kopanice

Michal Dobiaš; nezávislý kandidát
michal.dobias@prievidza.sk

Katarína Vráblová ; Spolu - občianska demokracia
katarina.vrablova@prievidza.sk

Mgr. Viera Dušičková, Spolu - občianska demokracia

viera.dusickova@prievidza.sk

Ing. Richard Takáč; SMER - sociálna demokracia
richard.takac@prievidza.sk
0911408075
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov - 2014, 2015

PaedDr. Eleonóra Porubcová; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko.
eleonora.porubcova@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Volebný obvod č. V. – Veľká Lehôtka

Juraj Ohradzanský; Spolu - občianska demokracia
juraj.ohradzansky@prievidza.sk

Volebný obvod č. VI. – Malá Lehôtka

Katarína Čičmancová; Spolu - občianska demokracia
katarina.cicmancova@prievidza.sk
0911055390
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015

Volebný obvod č. VII. – Hradec

František Krško; Spolu - občianska demokracia
frantisek.krsko@prievidza.sk
Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov - 2015