Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva


Komisie Mestského zastupiteľstva:

1. komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (9 členov) 2. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia  (10 členov) 3. komisia školstva a kultúry  (11 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda komisie
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Petra Hajšelová
Július Urík
Ing. Renáta Úradníčková
Neposlanci:
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Marián Bielický
Ing. Milan Simušiak
zapisovateľka:
Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Ľuboš Jelačič - predseda komisie
Poslanci:
Michal Dobiaš
Juraj Ohradzanský
MVDr. Vladimír Petráš
Július Urík
Ing. Miroslav Žiak
Neposlanci:
Jozef Polerecký
Ing. Dušan Kohút
Ing. Roman Bartoš
Ing. Ján Kuchárik
Ing. Lukáš Zeleník

zapisovateľka: Andrea Korčoková
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Branislav Gigac
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

 
zapisovateľka: Aneta Bartolenová
4. komisia starostlivosti o obyvateľov (9 členov) 5. komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (11 členov)
MUDr. Peter Oulehle – predseda komisie
Poslanci:
MDDr. Veronika Drábiková
MVDr. Vladimír Petráš
Katarína Vráblová
Neposlanci:
Mgr. Jozef Búry
Mgr. Vlasta Miklasová
Juraj Polák
Ing. Štefan Škríp
PaedDr. Iveta Lauková

zapisovateľka
: Mgr. Jana Králová
Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:
Branislav Gigac
Mgr. Libor Mokrý
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Ing. Natália Svítková
Neposlanci:
Ing. Martin Drozd
Mgr. Miriam Bencová
Slavomír Mjartan
Helena Píšová
Mgr. Alojz Vlčko

zapisovateľka:Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Poradné orgány primátora mesta :

Masmediálna rada Bytová rada Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť:

Mgr. Alojz Vlčko - predseda
Členovia:
Ing. Branislav Bucák
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Michal Ďureje
Mgr. Dana Horná
MVDr. Norbert Turanovič
Katarína Vráblová

zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Július Urík - predseda
Členovia:

JUDr. Ján Martiček
Helena Dadíková
MDDr. Veronika Drábiková
JUDr. Róbert Pietrik
MVDr. Norbert Turanovič
Ing. Iveta Bielická
   
zapisovateľka: Eva Pipíšková
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
PaedDr. Eleonóra Porubcová
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Ľuboš Jelačič
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Neposlanci:
Tibor Tulík
Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení  pre volebné obdobie 2018 – 2022
Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Rada pre etiku
Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia  - predseda
Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko
Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS
PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH
Ing. Richard Takáč –  zástupca SMER - sociálna demokracia
JUDr. Petra Hajšelová – zástupkyňa SME RODINA – Boris Kollár
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupkyňa nezávislých poslancov.
Katarína Čičmancová
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Michal Dobiaš
zapisovateľ: Ing. Anton Pišta
Mgr. Peter Krško - predseda
Členovia:
Mgr. Veronika Ľahká
Ing. Renáta Úradníčková
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Vít Zajac
Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení
Juraj Ohradzanský –  predseda komisie
František Krško
Ing. Roman Veselý
zastúpenie Veľká Lehôtka:
Pavol Gatial
Jozef Petráš
Matej Hlôška
zastúpenie Hradec:
Igor Čičmanec
Ing. Peter Čičmanec
Milan Laluha
Poslanci:
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - predsedníčka komisie
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
Ing. Ľuboš Jelačič
Neposlanci:
Mgr. Ľudmila Húsková
Mariana Kleinová
PaedDr. Iveta Lauková
Ján Sabo
MVDr. Norbert Turanovič
PhDr. Ján Vingárik
Mgr. Alojz Vlčko
zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková