Tlačivá a dokumenty na stiahnutie


Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012) ico_doc_46
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 2 k VZN č. 131/2012)
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej  z rozpočtu mesta (Príloha č. 5 k VZN 131/2012)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 3 ico_pdf_46
Prílohy VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v archíve ZIP ts_46