Participatívny rozpočet mesta Prievidza


Úvod:

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 samospráva realizovala viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Levice, Ružomberok alebo Trnava.

Mesto opäť spúšťa projekt participatívneho rozpočtu (článok)

Výsledky verejného zvažovania participatívnych projektov 2018 ( článok)

Pokyny k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtu 2018 (článok)

Hlasovací lístok TU:

Formulár - Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Prievidza 2018 : rtf_file_extension_45

Prezentácie k projektom z roku 2017 nájdete TU.