Participatívny rozpočet mesta Prievidza


Úvod:

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 samospráva realizovala viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Levice, Ružomberok alebo Trnava.

Ročník 2019:


Mesto Prievidza začína v roku 2019 aktivity tretieho ročníka projektu participatívneho rozpočtu. Obyvatelia mohli navrhnúť a následne môžu hlasovať za projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v meste.

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Verejná diskusia v celom procese tvorby participatívneho rozpočtu umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky participatívneho rozpočtu, mohli predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracovali do projektovej podoby.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Medzi úspešné projekty realizované v druhom ročníku patrili: Včely v meste, Ulice v obrazoch, Aktívni seniori II a ďalšie.

Hlasovanie:

Vyplnený hlasovací lístok môžete odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk.


Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 15.októbra až 15. novembra 2019.

Hlasovací lístok TU:

Súvisiace články:

Mesto opäť spúšťa projekt participatívneho rozpočtu (článok)

Prezentácie k projektom Participatívny rozpočet  2019 nájdete TU.

Pokyny k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtu 2019

Pokyny k hlasovaniu o projektoch participatívneho rozpočtu 2018 (článok)


ARCHÍV:

Výsledky verejného zvažovania participatívnych projektov 2018 ( článok)

Formulár - Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Prievidza 2018 : rtf_file_extension_45