Vianočné trhy


Príležitostný trh mesta Prievidza v zmysle § 2 bodu 2. VZN č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, podľa ktorého sa trhovými dňami stanovuje obdobie od 13. do 23. decembra príslušného kalendárneho roka. Tento príležitostný trh je určený na predaj výrobkov ľudových remesiel, potravinárskych a spotrebných výrobkov, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a stravovania a poskytovanie ďalších služieb povolených mestom, týkajúcich sa výhradne vianočnej tematiky. Vianočné trhy sa každoročne konajú na Námestí slobody, Pribinovom námestí, Ul. G. Švéniho, Ul. Š. Moyzesa a na trhoviskách mesta.


TRHOVÝ PORIADOK PT MESTA PRIEVIDZAico_pdf_46

Verejná vyhláška - oznámenie termínov konania príležitostných trhov v meste Prievidza na rok 2019:

prihláška predajcovia:

prihláška remeselníci:

pokyny pre predajcov:

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO K PODANIU PRIHLÁŠKY - ŠETRITE SVOJ ČAS A PODAJTE PRIHLÁŠKU ELEKTRONICKY: