Priemyselný park


Priemyselná zóna Prievidza - ZÁPAD I.

Celková plocha 52 ha
Volná plocha 32 ha
Kapacita energetickej siete 9 MWh
Kapacita distribúcie plynu 2 000 m3/h
Kapacita vodovodnej siete 16 l/s
Kapacita zberu daždovej vody  70 l/s
Požiarny vodovod 20 l/s
Kapacita splaškovej kanalizácie
10 l/s

Pre viac informácií o priemyslenom parku a možnostiach investovania navštívte web: http://www.pdinvest.sk