Pomoc v podnikaní


Počas svojej činnosti BIC – TI PRIEVIDZA pomohol desiatkam podnikateľov začať svoju živnosť a iným pomohol zlepšiť svoj podnikateľský plán, alebo obchodnú stratégiu. Okrem toho poskytuje aj konzultačnú činnosť, ktorá vám môže pomôcť pred tým, ako spravíte svoje prvé kroky podnikaním.

Pokiaľ máte zájem využiť jeho služby, kotaktujte priamo BIC - TI Prievidza, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza, TEL: 046/542 67 33, mail: bicpd@bb.telecom.sk

Vyhodnotenie niektorých vybraných aktivít  BIC TI

Činnosť
r.1993-2010
Telef. kontakty-klient
4167
Konzultácia všeobecná
3439
Odborná konzultácia
2912
Sprac.podnik.plánov
1965
Služby externých expertov
53

 Pre podnikateľov / začínajúci, jestvujúci /

Telef.kontakty –klient
3817
Konzultácia všeob.
1814
Odborná konzultácia
1541
Dlhodobá starostlivosť
462
Sprac.podnikateľ. plánov
611
Monitoring úverov
496
Monitoring inkubáutora
129
Služby externých expertov
56

 
Ostatné aktivity                                                           

Firmy v dlhodobej starostlivosti a inkubátor
24
Odchované firmy /kumulatívne/
63
Počet zamestnancov v dlhod. star.
361
Plocha inkubátora / vlastné priestory/
3970
Novozaložené firmy
1994
Poskyt. zdr. zo schém NARMSP / mikropôžičky , úvery /
22 262,21 tis. €
670,67 mil. Sk
Poskytnuté zdroje mimo schém NARMSP / komerčné úvery, príspevky/
16319,79 tis. €
491,65 mil. Sk
Vytvorené prac. miesta
4060
Poskyt.priestory pre firmy /m2/
1260
Firmy orientované na vývoz
53
Uspor.školenia,semináre
počet/počet účastníkov
205/5539
Zaregistrovaní noví klienti
3921
Celkový počet klientov
6782
Odborná zahraničná stáž pre nezamest.
9/132