Moody´s zvýšila rating mestu Prievidza


Mesto Prievidza získalo významné ocenenie vo forme zvýšenia ratingu zahraničnej agentúry Moody´s investors service.

Čo je Moody´s?

Moody´s Investors Service je akreditovaná medzinárodná organizácia, ktorá hodnotí rating jednotlivých krajín. Pri analýzach sa zaoberá obzvlášť finančnou a úverovou politikou, hospodárením s verejnými financiami. Všetky tieto zistenia následne odzrkadľujú rating hodnoteného štátu/mesta.

 

Čo znamená zvýšenie ratingu pre obyvateľov mesta Prievidza?

Zvýšenie ratingu Prievidze z negatívneho na stabilný je jasným dôkazom, že všetky kroky, ktoré nové vedenie mesta učinilo po svojom nástupe do funkcie sú pozitívne a vysoko profesionálne rozhodnutia.  Obyvatelia môžu mať istotu, že primátorka a mestské zastupiteľstvo prijíma opatrenia, ktoré sú zodpovedné, profesionálne a dávajú dobrý základ budúceho napredovania mesta. Zodpovednosť je obsiahnutá najmä v zastavení zadlžovania mesta a vo forme racionalizačných opatrení.

 
Moody's Investors Service dňa 20. októbra 2011  zmenila výhľad národného ratingu mesta Prievidza Aa3.sk z negatívneho na stabilný.
 
Zdôvodňuje to tým, že zmena vo výhľade ratingu odráža výraznú povolebnú zmenu vo finančnej správe a vo vedení mesta, ktoré má silnú podporu v mestskom zastupiteľstve. „Po komunálnych voľbách na konci roka 2010 novozvolené vedenie mesta reagovalo na zložitú finančnú situáciu a vysoké zadlženie implementáciou rozsiahlych škrtov v bežnom aj kapitálovom rozpočte a zrušením všetkých nových úverov,“ vysvetľuje Kateřina Hanzlová, vedúca analytička pre mesto Prievidza.
 
V súlade s opatrným prístupom k rozpočtu Moody’s očakáva postupné zotavenie prevádzkovej výkonnosti mesta, lepšiu schopnosť splácať dlh, ako aj pokles zadlženosti v nasledujúcich dvoch rokoch. „Zníženie počtu zamestnancov, úspory na energiách a prejednanie dodávateľských kontraktov uskutočnené v roku 2011 by mali spoločne s postupným zvyšovaním sa príjmov z podielových daní vo väčšej miere podporiť prevádzkové prebytky v roku 2012. Významné škrty v súčasných a budúcich
kapitálových výdavkoch by mali pomôcť uvoľniť tlak na rozpočet a znížiť potrebu spolufinancovania,“ dodáva pani Hanzlová. Moody’s dodáva, že ak by sa od roku 2011 mestu nepodarilo obnoviť primerané prevádzkové prebytky alebo by došlo k zvýšeniu dlhu a dlhovej služby nad úroveň.

Z tlačovej konferenice:

Názov dokumentu Formát
Londýn, 20. októbra: tlačová správa v slovenčine ico_pdf_46
Londýn, 20. októbra: tlačová správa v angličtine
Podrobná analýza hodnotenia a rating
Opis ratingovej metodológie  v angličtine

Predchádzajúce hodnotenia mesta Prievidza si môžete prezrieť tu.