CPHR hodnotilo mesto Prievidza


O aký projekt ide?

Projekt „Hodnotenie samosprávnych opatrení“ sa zameriava na monitoring a hodnotenie prevažne ekonomicko-sociálnych opatrení samospráv na rôznych stupňoch (obec, mesto, VÚC). Po decentralizácii v uplynulých rokoch získali regionálne zastupiteľstvá významné právomoci, ktoré majú bezprostredný vplyv na kvalitu života občanov v jednotlivých regiónoch, preto je dôležité, aby verejnosť mala prehľad o tom, ako svoje právomoci samosprávy využívajú.
 

Kto hodnotí samosprávy?

 • ekonomickí analytici,
 • odborníci na komunálnu sféru,
 • podnikatelia,
 • primátori a starostovia,
 • zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.
Projekt prináša názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru z rôznych regiónov, centralizuje ich na jedno miesto a umožňuje tak občanom vytvoriť si vlastnú mienku o opatreniach jednotlivých samospráv, prípadne ich porovnať so situáciou v ich regióne.  
 

Rebríček hodnotených miest

 1. Prievidza – 211 bodov
 2. Košice - 159 bodov
 3. Banská Bystrica - 145 bodov
 

Čím Prievidza uspela?

 
 • Zavádzanie racionalizačných opatrení v Prievidzi. Mesto, ktoré pred niekoľkými rokmi patrilo medzi najzadlženejšie mestá na Slovensku realizuje pomerne radikálne, avšak potrebné opatrenia, na základe ktorých mu agentúry Moody's prednedávnom zlepšila rating z negatívneho na stabilný.
 • Zvýšenie ratingu agentúrou Moody´s v čase keď ratingy krajín a miest prudko klesajú.
 • Zníženie dlhu mesta. Nové vedenie v Prievidzi totiž začínalo v meste s dlhom 15 miliónov eur, ku koncu roka 2011 sa ho však podarilo znížiť o 800-tisíc eur.
 • Prehodnotenie neefektívnych zmlúv, v niektorých prípadoch ich ukončenie.
 • Postup nového vedenia mesta pri riešení jeho neradostnej finančnej situácie. Hodnotiaca komisia vysoko ocenila postup nového vedenia mesta pri riešení jeho neradostnej finančnej situácie, najmä odvahu súčasnej primátorky, ktorá na rozdiel od väčšiny jej kolegov z porovnateľne veľkých samospráv, nepodlieha populistickým tlakom.

.

.

Súvisiace články:
V hodnotení samosprávnych opatrení získala Prievidza prvé miesto

Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)