Ako začať podnikať


Podnikanie je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.


Mesto Prievidza ponúka priestor pre podnikateľskú príležitosť.

Má niekoľko silných stránok z pohľadu lokalizácie novej firmy:

- je dobre dostupným dopravným uzlom,

- má vybudovanú infraštruktúru,

- na území mesta sídlia úrady samosprávy aj štátnej územnej správy,

- má dobre vybudovanú sieť stredných škôl a v meste sídli aj vysoká škola,

- v meste sú sústredené výskumné inštitúcie,

Podnikanie upravuje sústava zákonov SR. Kompletné informácie o tom, ako začať podnikať, nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy.