Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Majtényi

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje