Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Vladimír Chromý

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje