Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania a nariadeného ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – Detské ihrisko – lokalita VI. – Športová ulica

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje