Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza v úplnom znení so zapracovaným Doplnkom č. 1 a Doplnkom č. 2

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje