Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje