Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Oznámenmie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestym zisťovaním

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje