Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje