Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Obchodná verejná súťaž - o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Hradec

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje