Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje