Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje