Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje